Вибратори за бетон. Вибродъски.


Вибратори - други


Жилни вибратори със задвижване от двигател с вътрешно горене.

Електронни вибратори. Вибратори също както конверторните с електрически двигател в бойника. Преобразуването на честотата и напрежението става чрез електронен блок.  Самият блок е монтиран на маркуча на вибратора. 

Пневматични вибратори. Вибратори задвижвани от въздух за употреба в взривоопасна или пожароопасна среда или под земята.Created & Hosting by BIAnet