Вибратори за бетон. Вибродъски.


Вибратори - конверторни


Конверторните вибратори за бетон или още познати като високочестотни се захранват от станция (преобразувател), която променя захранващото напрежение от 230 на 42 V , а честотата от 50 на 200 HZ. През маркуча преминава проводник, а в бойника е разположен асинхронен двигател. Предимството на тези вибратори е, че двигателя не е необходимо да бъде носен. Той се поставя на безопасно място, а дължината на захранващия проводник и на маркуча на вибратора позволява да се работи на площ с диаметър над 25 метра. Маркучът може да бъде сгъван на много малък радиус. Самият вибратор е по-лек. Напрежението е безопасно. Една станция може да захранва повече жила (по-мощните). Асинхронните двигатели са по-надеждни от четковите. Като недостатък може да се изтъкне по-ниската уплътняваща сила и по-висока цена.Вибратори - конверторни
Created & Hosting by BIAnet